ΤΕΤΑΡΤΗ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 - 23:14

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Πρόκειται για εταιρεία παραγωγής βιοαερίου (μεθανίου) μέσω αναερόβιας χώνευσης ζωικών και φυτικών αποβλήτων εκ της καύσεως του μεθανίου, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Το τελικό προϊόν της επιχείρησης (ηλεκτρική ενέργεια) πωλείται στην ΔΕΗ.

Μια εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου δεν παρέχει μόνο τη δυνατότητα αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού του βιοαερίου, αλλά συμμετέχει παράλληλα και στη συνολική επεξεργασία των αποβλήτων της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας που τα παράγει.